Giới thiệu chung

1. Thông tin chung:
TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
JOURNAL OF EDUCATION
Website: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn

Giấy phép hoạt động báo chí số 294/GP-BTTTT ngày 27/5/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 72/GP-TTĐT ngày 30/06/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông
Địa chỉ: Số 04, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
Fax: (84.24) 37345363
Điện thoại: Ban Trị Sự (84.24) 37345363 - Ban Biên tập (84.24) 37345362 - Ban Thư kí tòa soạn (84.24) 37345663
Thư điện tử: tapchigiaoduc@moet.gov.vn
Tài khoản: 102010000026240, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP. Hà Nội hoặc 1400201033693, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội


2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự:
Cơ cấu tổ chức: Tổng Biên tập; Hội đồng Biên tập; Ban Biên tập; Ban Thư kí tòa soạn; Ban Trị Sự
Tổng Biên tập: TS. LÊ THANH OAI
Điện thoại: (84.24) 37345362; 0912144948 - Email: ltoai@moet.gov.vn
Nhân sự:
Ban Biên tập - (84.24) 37343571
STT Họ tên Chức danh chính Di động
1     Nguyễn Tiến Trung Trưởng ban 0982929468
2     Hà Văn Dũng Phó trưởng ban  0986269114
3     Nguyễn Việt Hà Biên tập viên 0989355615
4     Hoàng Diệu Huyền Biên tập viên 0912957762
5     Vũ Thúy Ngọc Biên tập viên 0986902200
6     Vũ Cẩm Tú Biên tập viên 0982199845
 
Ban Thư kí tòa soạn - (84.24) 37345663
STT Họ tên Chức danh chính Di động
1     Đặng Thị Điều Trưởng ban 0912189699
2     Nguyễn Minh Khôi Phó trưởng ban  0904626112
3     Bùi Thị Hoàng Mai Họa sĩ 0948898198
4     Nguyễn Huy Hùng Biên tập viên 0904222694
5     Trương Văn Thạo Biên tập viên 0945945455
 
Ban Trị sự - (84.4) 37345363
STT Họ tên Chức danh chính Di động
1     Nguyễn Huy Hồng Trưởng ban 0936467636
2     Phạm Hồng Tuyến Phó trưởng ban 02437345363
3     Nguyễn Chí Trung Cán sự 0902086515
4     Nguyễn Thị Kim Anh Kế toán trưởng 0912690869
5     Trần Phương Chi Thủ quỹ 0984616960

3. Chức năng:
- Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo hoạt động theo Luật Báo chí của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Giấy phép xuất bản số 294/GP-BTTTT ngày 17/5/2016; Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 72/GP-TTĐT ngày 30/06/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục; công bố kết quả nghiên cứu giáo dục, phản ánh những thành tựu lí luận và thực tiễn giáo dục Việt Nam.
- Cung cấp thông tin lên mạng: Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí giáo dục bản in; tổng hợp tin liên quan đến lĩnh vực khoa học giáo dục, trên cơ sở dẫn lại thông tin chính thức của các cơ quan báo chí trong nước hoặc các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.


4. Định hướng hoạt động:
- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục nói chung, khoa học giáo dục nói riêng của Đảng và Nhà nước và Chiến lược phát triển đường lối giáo dục giai đoạn 2011-2020.
- Giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học giáo dục như Quản lí giáo dục; Lí luận giáo dục - dạy học; Tâm lí học; ... của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành trên cả nước; các thành tựu và kinh nghiệm giáo dục của các nước phát triển và khu vực; kinh nghiệm giáo dục, dạy học, quản lí giáo dục,...
- Tăng cường trao đổi ý kiến tranh luận khoa học về các vấn đề lí luận và thực tiễn giáo dục, thực hiện chủ chương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Thực hiện liên tục nâng cao chất lượng công tác biên tập, duyệt và thẩm định bài báo, công tác trị sự; mở rộng đội ngũ cộng tác viên viết bài và phát hành tạp chí, phấn đấu tăng chất lượng khoa học và số lượng xuất bản của từng kì tạp chí và chuyên đề.
- Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, tổ chức, thực hiện mọi hoạt động của tạp chí.


5. Hội đồng biên tập:
 1. GS.VS. PHẠM MINH HẠC
 2. GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG
 3. GS.TS. ĐINH QUANG BÁO
 4. GS.TS. NGUYỄN THỊ CÔI
 5. GS.TS. PHẠM TẤT DONG
 6. PGS.TS. ĐẶNG VĂN ĐỨC
 7. GS.TS. NGUYỄN THANH HÙNG
 8. PGS.TS. NGUYỄN VĂN LÊ
 9. GS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ LỘC
 10. GS.TS. BÙI VĂN NGHỊ
 11. PGS.TS. NGUYỄN QUANG NINH
 12. GS.TS. THÁI VĂN THÀNH
 13. GS.TS. ĐỖ HƯƠNG TRÀ
 14. PGS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ TRINH
 15. GS. DOROTHY I-RU CHEN
 16. GS. MASARU TAKIGUCHI
 17. GS. HANS-GEORG WEIGAND
 18. GS. HAMID CHAACHOUA
6. Thể lệ đăng bài Tạp chí Giáo dục:
​- Tạp chí Giáo dục là tạp chí của Ngành Giáo dục - Ðào tạo, trực tiếp chịu sự quản lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ðối tượng phục vụ chủ yếu của Tạp chí là các nhà trường, cơ quan, viện nghiên cứu,... các nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo, quản lí giáo dục - đào tạo, đội ngũ giáo viên, giảng viên, sinh viên... cả nước.

- Tạp chí đăng tải những bài viết, bài báo khoa học có nội dung về: Những chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước về giáo dục; những kết quả nghiên cứu về giáo dục; kinh nghiệm thực tiễn phát triển giáo dục; các ý kiến trao đổi về những vấn đề thời sự của giáo dục; những thông tin về giáo dục nước ngoài. Bài đăng trên Tạp chí được tính điểm công trình khoa học (tối đa ​0,75 điểm).

- Các chuyên mục trên Tạp chí Giáo dục: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục; Diễn đàn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quản lí giáo dục; Tâm lí học - Sinh lí học lứa tuổi; Lí luận giáo dục - dạy học; Thực tiễn giáo dục; Giáo dục nước ngoài; Ý kiến trao đổi.

- ​Tạp chí Giáo dục được xuất bản ​02 số​/1 tháng​, khổ 19x27, 64 trang, giá bán​ 27.500 đồng và​ các​ số​ đặ​c biệ​t​ (không bán).

- Tạp chí ​Giá​o dục rất mong các cộng tác viên gửi bài theo đúng thể lệ sau:

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Giáo dục chưa và không gửi đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Tạp chí không nhận đăng các bài đã đăng trên những ấn phẩm khác và không trả lại các bài không được đăng.

2. Bài viết được trình bày theo trình tự như sau: tít bài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); tóm tắt (ý tưởng và nội dung bài báo, tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm cả tên bài báo, không quá 200 từ); từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); mở đầu (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu,...); nội dung nghiên cứu (trình bày về phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận,...); kết luận và thảo luận; tài liệu tham khảo.

3. Bài gửi đăng tối thiểu 4.500 từ và không quá 10.800 từ, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khổ A4 và không quá 12 trang (có thể gửi bản mềm dạng file Word và kèm bản in); công thức toán có thể dùng phần mềm Mathtype, công thức hóa học có thể dùng phần mềm ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word; hình vẽ rõ ràng, đánh số thứ tự và tên hình vẽ phía dưới hình vẽ; bảng, biểu rõ ràng, đánh số thứ tự và tên bảng, biểu phía trên; tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên vẹn, không phiên âm sang tiếng Việt; các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, in nghiêng.

4. Tài liệu tham khảo (tối thiểu là 7 tài liệu) để ở cuối bài có đánh số theo thứ tự, sắp xếp theo tên tác giả, có trình tự như sau: Tên tác giả (tên các tác giả cách nhau bởi dấu gạch ngang) (năm xuất bản). Tên tài liệu tham khảo (in nghiêng). Tên nhà xuất bản.
Chẳng hạn như sau:
[1] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
[3] Nguyễn Xuân Bình (2011). Vấn đề tự học của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội hiện nay. Tạp chí Giáo dục, số 270, tr 57-59.
[4] Đỗ Hữu Châu (1985). Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt. NXB Giáo dục.
[5] Trần Thị Quốc Minh (1996). Phân tích tâm lí tình huống có vấn đề trong mối quan hệ giữa giáo viên và trẻ mẫu giáo. Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
[6] Lesh, R - Caylor, B (2007). Modeling as application versus modeling as a way to create mathematics. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 12, pp. 173-194.
[7] Van de Walle, J. A (2004). Elemantary and middle school mathematics: Teaching developmentally. Pearson Education Publisher.

5. Họ, tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác, địa chỉ email và số điện thoại của tác giả cần được ghi ở đầu bài viết, sau tên bài báo.

6. Bài viết xin gửi về Tòa soạn theo địa chỉ:
Số 04, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.
Email: tapchigiaoduc@moet.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây