Giới thiệu chung

1. Thông tin chung:
TẠP CHÍ GIÁO DỤC (JOURNAL OF EDUCATION) - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Bản tiếng Việt: ISSN 2354 0753
Bản tiếng Anh: ISSN 2588 1477
Hình thức xuất bản: Bản in và bản điện tử
Website: http://tapchigiaoduc.edu.vn - http://vje.vn
Địa chỉ: Số 04, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: Ban Trị Sự (84.24) 37345363 - Ban Biên tập (84.24) 37345362 - Ban Thư kí tòa soạn (84.24) 37345663
Fax: (84.24) 37345363
Email: tapchigiaoduc@moet.gov.vn 
Tài khoản: 102010000026240 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh TP. Hà Nội hoặc 1400201033693 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AgriBank), chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội.

Giấy phép hoạt động báo chí số 294/GP-BTTTT ngày 27/5/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 72/GP-TTĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Năm 2001, Tạp chí Giáo dục được sáp nhập từ Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục với chỉ số ISSN là 0866 7476. Từ năm 2014, Tạp chí Giáo dục có mã số chuẩn quốc tế ISSN 2354 0753 cho xuất bản phẩm nhiều kỳ số tiếng Việt và từ năm 2017 có mã số chuẩn quốc tế ISSN 2588 1477 cho xuất bản phẩm nhiều kỳ số tiếng Anh. Theo đó, đây là 2 phiên bản được xuất bản độc lập với các chỉ số ISSN khác nhau và đều được tính điểm công trình nghiên cứu khoa học.

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự:
Cơ cấu tổ chức: Tổng Biên tập; Hội đồng Biên tập; Ban Biên tập; Ban Thư kí tòa soạn; Ban Trị Sự

Phó tổng Biên tập phụ trách: PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung
Điện thoại: (84.24) 37345362; Email: nttrung@moet.gov.vn

Nhân sự:
Ban Biên tập - (84.24) 37343571
STT Họ tên Chức danh Di động
1     Hà Văn Dũng Phó trưởng ban phụ trách 0986269114
2     Nguyễn Việt Hà Biên tập viên 0989355615
3     Hoàng Diệu Huyền Biên tập viên 0912957762
4     Hoàng Khánh Linh Biên tập viên 0333045173
5     Nguyễn Lê Vân An Biên tập viên 0968695569
 
Ban Thư kí tòa soạn - (84.24) 37345663
STT Họ tên Chức danh Di động
1     Đặng Thị Điều Trưởng ban 0912189699
2     Nguyễn Minh Khôi Phó trưởng ban  0904626112
3     Nguyễn Huy Hùng Biên tập viên 0904222694
4     Bùi Thị Hoàng Mai Họa sĩ 0948898198
5     Trương Văn Thạo Biên tập viên 0945945455
 
Ban Trị sự - (84.4) 37345363
STT Họ tên Chức danh Di động
1     Nguyễn Huy Hồng Trưởng ban 0936467636
2     Nguyễn Thị Kim Anh Kế toán trưởng 0912690869
3     Trần Phương Chi Thủ quỹ 0984616960
4     Nguyễn Chí Trung Cán sự 0902086515
5     Nguyễn Bảo Duy Cán sự 0975634213

3. Chức năng:
- Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo hoạt động theo Luật Báo chí của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Giấy phép xuất bản số 294/GP-BTTTT ngày 17/5/2016; Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 72/GP-TTĐT ngày 30/06/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục; công bố kết quả nghiên cứu giáo dục, phản ánh những thành tựu lí luận và thực tiễn giáo dục Việt Nam.
- Cung cấp thông tin lên mạng: Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí giáo dục bản in; tổng hợp tin liên quan đến lĩnh vực khoa học giáo dục, trên cơ sở dẫn lại thông tin chính thức của các cơ quan báo chí trong nước hoặc các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Định hướng hoạt động:
- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục nói chung, khoa học giáo dục nói riêng của Đảng và Nhà nước và Chiến lược phát triển đường lối giáo dục giai đoạn 2011-2020.
- Giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học giáo dục như Quản lí giáo dục; Lí luận giáo dục - dạy học; Tâm lí học; ... của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành trên cả nước; các thành tựu và kinh nghiệm giáo dục của các nước phát triển và khu vực; kinh nghiệm giáo dục, dạy học, quản lí giáo dục,...
- Tăng cường trao đổi ý kiến tranh luận khoa học về các vấn đề lí luận và thực tiễn giáo dục, thực hiện chủ chương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Thực hiện liên tục nâng cao chất lượng công tác biên tập, duyệt và thẩm định bài báo, công tác trị sự; mở rộng đội ngũ cộng tác viên viết bài và phát hành tạp chí, phấn đấu tăng chất lượng khoa học và số lượng xuất bản của từng kì tạp chí và chuyên đề.
- Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, tổ chức, thực hiện mọi hoạt động của tạp chí.

5. Hội đồng biên tập:
 1. GS.VS. PHẠM MINH HẠC
 2. GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG
 3. GS.TS. ĐINH QUANG BÁO
 4. GS.TS. NGUYỄN THỊ CÔI
 5. GS.TS. PHẠM TẤT DONG
 6. PGS.TS. ĐẶNG VĂN ĐỨC
 7. GS.TS. NGUYỄN THANH HÙNG
 8. PGS.TS. NGUYỄN VĂN LÊ
 9. GS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ LỘC
 10. GS.TS. BÙI VĂN NGHỊ
 11. PGS.TS. NGUYỄN QUANG NINH
 12. GS.TS. THÁI VĂN THÀNH
 13. GS.TS. ĐỖ HƯƠNG TRÀ
 14. PGS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ TRINH
 15. GS. DOROTHY I-RU CHEN
 16. GS. MASARU TAKIGUCHI
 17. GS. HANS-GEORG WEIGAND
 18. GS. HAMID CHAACHOUA
 19. GS. CHOKCHAI YUENYONG

6. Thể lệ đăng bài trên Tạp chí Giáo dục:

​- Tạp chí Giáo dục là tạp chí của Ngành Giáo dục - Ðào tạo, trực tiếp chịu sự quản lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ðối tượng phục vụ chủ yếu của Tạp chí là các nhà trường, cơ quan, viện nghiên cứu,... các nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo, quản lí giáo dục - đào tạo, đội ngũ giáo viên, giảng viên, sinh viên... cả nước.
​- Tạp chí đăng tải những bài viết, bài báo khoa học có nội dung về: Những chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước về giáo dục; những kết quả nghiên cứu về giáo dục; kinh nghiệm thực tiễn phát triển giáo dục; các ý kiến trao đổi về những vấn đề thời sự của giáo dục; những thông tin về giáo dục nước ngoài. Bài đăng trên Tạp chí được tính điểm công trình khoa học (tối đa ​1 điểm). Tham khảo Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 tại đây.
- Các chuyên mục trên Tạp chí Giáo dục: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục; Diễn đàn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quản lí giáo dục; Tâm lí học - Sinh lí học lứa tuổi; Lí luận giáo dục - dạy học; Thực tiễn giáo dục; Giáo dục nước ngoài; Ý kiến trao đổi.
​- ​Tạp chí Giáo dục được xuất bản ​02 số​/1 tháng​, khổ 19x27cm, 64 trang, giá bán​ 35.000 đồng và​ các​ số​ đặ​c biệ​t​ (không bán).

- Tạp chí ​Giá​o dục chỉ nhận và thực hiện quy trình công bố theo đúng thể lệ sau:
1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Giáo dục chưa và không gửi đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Tạp chí không nhận đăng các bài đã đăng trên những ấn phẩm khác và không trả lại các bài không được đăng.
2. Bài viết được trình bày theo trình tự như sau: tít bài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); tóm tắt (ý tưởng và nội dung bài báo, tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm cả tên bài báo, không quá 200 từ); từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); mở đầu (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu,...); nội dung nghiên cứu (trình bày về phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận,...); kết luận và thảo luận; tài liệu tham khảo.
3. Bài gửi đăng tối thiểu 4000 từ và không quá 6000 từ, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 10.5, khổ A4 và không quá 8 trang (có thể gửi bản mềm dạng file Word và kèm bản in); công thức toán có thể dùng phần mềm Mathtype, công thức hóa học có thể dùng phần mềm ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word; hình vẽ rõ ràng, đánh số thứ tự và tên hình vẽ phía dưới hình vẽ; bảng, biểu rõ ràng, đánh số thứ tự và tên bảng, biểu phía trên; tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên vẹn, không phiên âm sang tiếng Việt; các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, in nghiêng.
4. Tài liệu tham khảo
Quy định: - Viết tài liệu và trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA 6th (https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa6)
                - Tất cả các tài liệu đều phải được trích dẫn trong bài báo
                - Tối thiểu 07 tài liệu, trong đó ít nhất 02 bài báo khoa học xuất bản trong 5 năm gần đây
                - Nên tham khảo các bài báo quốc tế, có chỉ số DOI

Cách trình bày ví dụ như dưới đây:

Biggs - Tang (2007). Teaching for quality learning at university (Third edition). The society for research into higher education & Open University Press, Mc Graw Hill.
Bộ GD-ĐT (2006). Chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học. NXB Giáo dục.
Huong, V. T. T. (2012). The need for foreign languages and attitudes of public civil servants towards the current foreign language policy in Vietnam. Languages Journal, 8, 13-25.
Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo, Bùi Hiền (2015). Từ điển Giáo dục học. NXB Khoa học và Kĩ thuật.
Palmer, F. (2007). Treaty principles and Maori sport: Contemporary issues. In C. Collins & S. Jackson (Eds.), Sport in Aotearoa/New Zealand society (2nd ed., pp. 307-334). South Melbourne, Australia: Thomson.
Phan Trọng Ngọ (2003). Các lí thuyết phát triển tâm lí người. NXB Đại học Sư phạm.
Vietnam Ministry of Education and Training (2008). Instruction 1400/QD-TTg dated 30/9/2008 of Prime Minister on ratifying Project “Teaching and Learning Foreign Languages in National Education System, period 2008-2020”. Retrieved from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giaoduc/Quyet-dinh-1400-QD-TTg-phe-duyet-de-anday-va-hoc-ngoai-ngu-trong-he-thong-giao-ducquoc-dan-giai-doan-2008-2020-71152.aspx.
Van, H. V. (2008). The current situation and issues of the teaching of English in Vietnam. Ritsumeikan Language and Culture Studies, 22(1), 1-18.

Tải file mẫu TẠI ĐÂY
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UnE8QbKr5aYHVQjvTWa9ikBwSiG-xEtB
5. Họ, tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác, địa chỉ email và số điện thoại của tác giả cần được ghi ở đầu bài viết, sau tên bài báo.

6. Bài viết xin gửi về Tòa soạn theo địa chỉ: banbientap@moet.edu.vn

  Ý kiến bạn đọc

 • Phạm Thị Thảo Quyên Quyên

  Dạ em có gửi mail xin đăng bài ạ (mail gửi có tên: thaoquiinphm@gmail.com). Mong tòa soạn sớm check và phản hồi giúp em ạ. Em xin cảm ơn

    Phạm Thị Thảo Quyên Quyên   16/12/2021 13:14
 • Trần Nhật Phương

  Kính chào Ban BT,

  Tôi đã gởi bài báo để đang trong tạp chí, Tôi xin hỏi Ban đã nhận được chưa ạ?

  Trân trọng,

  Trần Nhật Phương.

    Trần Nhật Phương   27/09/2021 15:09
 • Bùi Lê Anh Phương

  Dạ em vừa gửi bài xin đăng ạ, hy vọng ban biên tập sớm check mail phản hồi giúp em ạ!

    Bùi Lê Anh Phương   28/06/2021 16:21
 • LÊ THỊ THANH ĐĂNG

  Ban Biên tập cho tôi hỏi thời gian tính từ lúc gửi bài và được đăng báo là bao lâu? Và sau khi gửi bài có nhận được phản hồi để chỉnh sửa (nếu cần) không?

    LÊ THỊ THANH ĐĂNG   20/02/2021 19:18
 • Nguyễn Đức Đông

  Tôi chưa biết cách gửi bài cho tạp chí. Xin mọi người giúp đỡ. Thanks.

    Nguyễn Đức Đông   28/12/2020 15:10
  • @Nguyễn Đức Đông anh gửi bài về email của Ban biên tập theo địa chỉ banbientap@moet.gov.vn nhé

     Nguyễn Huy Hùng   18/01/2021 11:54
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây