KẾT QUẢ THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CẢ NƯỚC THÁNG 4 NĂM 2019

Thứ năm - 16/05/2019 16:25

     Trong bối cảnh ngày nay, hội nhập kinh tế diễn ra trên khắp thế giới với tốc độ rất nhanh, đã đặt ra nhiều thách thức trong giải quyết việc làm. Rất nhiều người lao động (NLĐ) trong các doanh nghiệp do trình độ chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu mới đặt ra nên sẽ rơi vào tình trạng mất việc làm, điều này làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng lên với tốc độ nhanh... Bên cạnh đó, trong quá trình hội nhập, do cơ cấu lại nguồn nhân lực cộng với lao động dôi dư từ các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá, hoặc các doanh nghiệp có sức cạnh tranh kém, quy mô nhỏ có nguy cơ phá sản, sẽ khiến hàng loạt NLĐ mất việc làm... Hàng năm, có đến hàng chục nghìn người lao động bị cho nghỉ việc do vòng xoáy kinh tế và sự thay đổi liên tục về nhân sự của các doanh nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) xuất hiện như một cứu cánh, giúp NLĐ có được khoản hỗ trợ cần thiết trong thời gian tìm kiếm công việc mới.

     BHTN là loại bảo hiểm đảm bảo những quyền lợi mà NLĐ xứng đáng được hưởng khi thất nghiệp. Quyền lợi BHTN mà NLĐ thất nghiệp nhận được là tiền mặt, các chi phí hỗ trợ học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, bảo hiểm y tế và các khoản khác trong quãng thời gian NLĐ thất nghiệp và tìm công việc mới. BHTN không chỉ là công cụ giải quyết vấn đề thất nghiệp trong xã hội mà còn là chính sách giúp ổn định xã hội một cách tốt nhất. Đồng thời BHTN có chức năng bảo vệ, bù đắp những tổn thất về mặt tài chính cho NLĐ và giúp họ có khả năng cũng như cơ hội quay lại thị trường làm việc. Ngoài ra, BHTN còn có chức năng khuyến khích giúp hạn chế sự ỷ lại của NLĐ, khuyến khích họ chăm chỉ làm việc, sẵn sàng làm việc.

     Thực hiện tổng hợp số liệu từ các địa phương gửi qua thư điện tử (17 địa phương báo cáo bằng văn bản), Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm báo cáo tình hình thực hiện BHTN tháng 4/2019 trên cả nước tổng hợp như sau:

     Số người thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm là 129.073 người, trong đó số người được giới thiệu việc làm là 17.665 người. Số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) là 84.955 người, số người có quyết định hưởng TCTN là 68.665 người, số người chuyển hưởng TCTN đến địa phương khác là 298 người và số người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề là 2.652 người. Khi thực hiện so sánh các chế độ BHTN cho thấy: số người được tư vấn giới thiệu việc làm tính trên số người đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN chiếm tỷ lệ 151,9%; Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng tính trên số người đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN chiếm tỷ lệ 80,8%; Số người chuyển hưởng TCTN đến địa phương khác tính trên số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng chiếm tỷ lệ 0,4% và số người có quyết định hỗ trợ học nghề tính trên số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng chiếm tỷ lệ 3,9%.

Tình hình thực hiện BHTN trên cả nước tháng 4/2019 được thể hiện qua một số tiêu chí như sau:

     Một là, tư vấn, giới thiệu việc làm. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm trên cả nước tháng 4/2019 là: 129.073 lượt người, bằng 151,9% so với số người nộp hồ sơ hưởng TCTN, tỷ lệ này giảm 14,7% so với tháng 3/2019 (166,6%) và tăng 5,0% so với tháng 4/2018 (146,9%). Một số địa phương có tỷ lệ người được tư vấn, giới thiệu việc làm cao trên cả nước như: Đồng Tháp (6.513 lượt người, bằng 551,9% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN); Phú Thọ (3.745 lượt người, bằng 500,0%); Hà Giang (448 lượt người, bằng 426,7%); Gia Lai (1.577 lượt người, bằng 406,4%); Lào Cai (611 lượt người, bằng 404,6%); Quảng Ngãi (1.607 lượt người, bằng 361,1%); Cần Thơ (3.933 lượt người, bằng 351,8%). Trong đó, số người được giới thiệu việc làm tháng 4/2019 là: 14.979 người, bằng 20,8% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN, tăng 17,9% so với tháng 3/2019 (14.979 người), tăng 11,6% so với tháng 4/2018 (15.828 người), tỷ lệ này giảm 1,0% so với tháng 3/2018 (21,8%) và giảm 2,2% so với tháng 4/2018 (23,0%); 07/63 Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) không có người lao động (NLĐ) thất nghiệp được giới thiệu việc làm.

     Hai là, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tổng số người nộp hồ sơ trên cả nước tháng 4/2019 là: 84.955 người, tăng 23,4% so với tháng 3/2019 (68.868 người), tăng 23,3% so với tháng 4/2018 (68.875 người), bằng 131,8% số người nộp hồ sơ bình quân năm 2018 (64.444 người). Đưa tổng số người nộp hồ sơ trên cả nước 4 tháng đầu năm 2019 là 226.387 người, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2018 (187.830 người). 55/63 địa phương có số người nộp hồ sơ tăng so với tháng 3/2019, tại một số địa phương tăng nhiều như sau: Bình Dương: 8.501 người, tăng 2.854 người (50,5%) so với tháng 3/2019; Hà Nội: 5.566 người, tăng 1.346 người (31,9%) so với tháng 3/2019; TP. Hồ Chí Minh: 14.976 người, tăng 1.327 người (9,7%) so với tháng 3/2019;  Đồng Nai: 5.735 người, tăng 780 người (15,7%) so với tháng 3/2019;  Bình Thuận: 1.018 người, tăng 695 người (215,2%) so với tháng 3/2019.

Theo thông tin từ TTDVVL Bình Thuận số người nộp hồ sơ tăng so với tháng trước do một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nên tiến hành cắt giảm lao động. Số người nộp hồ sơ tháng 4/2019 tăng so với tháng trước (23,4%) do những nguyên nhân sau: (1) Theo quy luật hàng năm, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng dần từ tháng 3, đồng thời do số người tham gia BHTN tăng so với những năm trước dẫn tới số người đủ điều kiện hưởng TCTN tăng. (2) Tại một số địa phương, NLĐ có xu hướng chủ động nghỉ việc để chuyển sang những doanh nghiệp có mức lương, môi trường làm việc tốt hơn, trong thời gian chờ việc NLĐ tới TTDVVL nộp hồ sơ hưởng TCTN; (3) Tại nhiều địa phương, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp gặp khó khăn, doanh nghiệp giải thể hoặc di dời tới địa phương khác nên tiến hành cắt giảm lao động;

     Ba là, trợ cấp thất nghiệp. Tháng 4/2019, tổng số người có quyết định hưởng TCTN trên cả nước là 68.665 người, tăng 53,0% so với tháng 3/2019 (44.868 người), tăng 25,2% so với tháng 4/2018 (54.848 người). Trong đó, 16.349 người có quyết định hưởng TCTN với thời gian từ 7-12 tháng, chiếm 23,8% so với tổng số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng. Đưa tổng số người có quyết định hưởng TCTN trên cả nước 4 tháng đầu năm 2019 là 189.331 người, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2018 (162.395 người). Số người hưởng TCTN tại một số địa phương lớn như sau: TP. Hồ Chí Minh: 10.719 người, tăng 0,7% so với tháng 3/2019 (10.647 người); Bình Dương: 6.655 người, tăng 65,3% so với tháng 3/2019;  Đồng Nai: 5.547 người, tăng 51,0% so với tháng 3/2019; Hà Nội: 5.176 người, tăng 41,1% so với tháng 3/2019; Trà Vinh: 3.733 người, tăng 230,4% so với tháng 3/2019 (1.130 người); Long An: 2.546 người, tăng 104,7% so với tháng 3/2019 (1.244 người), tăng 80,8% so với tháng 3/2018 (1.408 người); Tây Ninh: 1.627 người, tăng 115,5% so với tháng 3/2019 (755 người).

     Bốn là, hỗ trợ học nghề. Tháng 4/2019, 50/63 địa phương có quyết định hỗ trợ học nghề đối với NLĐ với số lượng là: 2.652 người, bằng 3,9% số người có quyết định hưởng TCTN, tăng 1,4% so với tháng 3/2019 (2.616 người), tăng 14,5% so với tháng 4/2018 (2.317 người) và bằng 83,8% so với mức bình quân năm 2018 (3.163 người/tháng). Số người có thời gian đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề trong tháng 4/2019 là 19 người, bằng 0,7% số người có quyết định hưởng TCTN. Một số địa phương có số người có quyết định hỗ trợ học nghề nhiều trong tháng 3/2019: TP. Hồ Chí Minh (1.079 người, bằng 10,1% so với số người có quyết định TCTN); Hà Nội (508 người, bằng 9,8%); Bình Dương (280 người, bằng 4,2%); Đồng Nai (109 người, bằng 2,0%).

     Kết quả thực hiện BHTN tại các vùng địa lý cho thấy Vùng Đông Nam Bộ: Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN tập trung phần lớn tại vùng Đông Nam Bộ, chiếm 39,4% tổng số người nộp hồ sơ trong cả nước. Cũng tại khu vực này, số người đề nghị chuyển hưởng TCTN sang các địa phương khác chiếm 37,2% tổng số người đề nghị chuyển hưởng TCTN cả nước. Vùng Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung là những vùng có số người nhận chuyển hưởng lớn nhất trên cả nước, tỷ lệ nhận chuyển hưởng lần lượt là 41,4% và 20,7%. Các vùng Trung Du và Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ nộp hồ sơ ít nhất trong cả nước, đây là những vùng có địa bàn rộng, giao thông không thuận lợi nên NLĐ thất nghiệp gặp nhiều khó khăn để tiếp cận các điểm tiếp nhận hồ sơ.

     Theo số liệu thống kê của 53/63 TTDVVL trên cả nước, hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) trước khi thất nghiệp của NLĐ trong tháng 4/2019 như sau: HĐLĐ không xác định thời hạn: 51,7% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN; HĐLĐ từ 12-36 tháng: 34,3%; HĐLĐ từ 3 tháng đến dưới 12 tháng: 9,3%; HĐLV: 4,7%. Theo số liệu thống kê của 53/63 TTDVVL trên cả nước, nguyên nhân thất nghiệp của NLĐ như sau: chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trước thời hạn chiếm 34,2% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN; hết hạn HĐLĐ, HĐLV hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, HĐLV chiếm 31,1%; doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu chiếm 5,6%; đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV chiếm 4,8%; bị xử lý kỷ luật, bị sa thải chiếm 1,5%; và những nguyên nhân khác chiếm 22,8%. Theo số liệu thống kê của 53/63 TTDVVL, số người nộp hồ sơ hưởng TCTN trên 35 tuổi chiếm 25,8%, trong đó, lao động nữ chiếm 54,9%. Về trình độ chuyên môn, NLĐ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 10,5%; NLĐ có trình độ cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp chiếm 5,6%; NLĐ có trình độ trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp chiếm 6,5%; NLĐ có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp chiếm 4,4% và NLĐ thất nghiệp là lao động phổ thông (không có bằng cấp, chứng chỉ nghề chuyên môn): 73,0%.

     Theo số liệu của 46/63 TTDVVL trên cả nước, nghề nghiệp trước khi bị mất việc làm của NLĐ như sau: Thợ may, thêu và các thợ có liên quan chiếm tỷ lệ cao nhất là 29,4% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN; Thợ lắp ráp: 3,9%; Kỹ thuật viên điện tử: 3,1%; Nhân viên bán hàng: 3,0%; Kế toán: 2,9%; Lái xe khách, xe tải, xe máy: 2,0%; Kỹ thuật xây dựng: 1,6%; Nhân viên dịch vụ  bảo vệ: 1,5%; Lao động trồng trọt và làm vườn: 1,2%; Người quét dọn và giúp việc gia đình, khách sạn và văn phòng: 0,9%;  Thợ hàn: 0,9%; Giáo viên dạy nghề: 0,7%; Tư vấn tài chính, đầu tư: 0,7%; Bác sỹ y khoa: 0,7%; Phân tích phát triển phần mềm và các ứng dụng: 0,7%; Đầu bếp: 0,6%; Giao dịch viên ngân hàng: 0,4%; Người đưa tin, người giao hàng: 0,3%;  Hướng dẫn viên du lịch: 0,3%; Luật sư: 0,2%; Nghề nghiệp khác: 45,0%.

     Theo báo cáo từ 63 TTDVVL trên cả nước, tháng 4/2019 số tiền TCTN tính theo quyết định hưởng TCTN ban hành trong kỳ là 109,3 tỷ đồng, số tiền chi trả hỗ trợ học nghề là 8,5 tỷ đồng. Trong đó, một số địa phương có số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp cao như: TP. Hồ Chí Minh (232,7 tỷ đồng); Đồng Nai (109,6 tỷ đồng); Bình Dương (101,0 tỷ đồng); Hà Nội (98,8 tỷ đồng). Một số địa phương có số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp thấp như: Lai Châu (493,1 triệu đồng); Điện Biên (569,9 triệu đồng).

     Trên đây là tình hình thực hiện chế độ BHTN trên toàn quốc tháng 4 năm 2019 của Cục Việc làm - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng cho NLĐ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân đầu người; giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp; giảm nghèo bền vững, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh.
-----------------

[1] Cục Việc làm - Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm (2019). Báo cáo của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm về kết quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cả nước tháng 4/2019.

 

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây