KẾT QUẢ THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN CẢ NƯỚC THÁNG 2 NĂM 2019 CỦA CỤC VIỆC LÀM - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thứ hai - 11/03/2019 17:29

     Cục Việc làm có nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động, quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong quá trình hơn 11 năm hoạt động (thành lập ngày 25/12/2007), Cục Việc làm ngày càng phát triển, đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển chung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng như sự phát triển của đất nước.
     Chính sách BHTN là chính sách an sinh xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động (NLĐ) trong thời gian bị thất nghiệp và chưa tìm được việc làm mới. Ngoài ra, chính sách BHTN còn nhằm ổn định tình hình xã hội, hạn chế các hành vi tiêu cực xảy ra từ việc thất nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của cá nhân, địa phương cũng như sự phát triển của đất nước.
     Nhằm thực hiện nhiệm vụ 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực việc làm, Cục Việc làm phối hợp với các Trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) triển khai thực hiện các hoạt động về chế độ BHTN trên toàn quốc với mục tiêu đặt ra là: nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng cho NLĐ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân đầu người; giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp; giảm nghèo bền vững, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. Thông qua kết quả tổng hợp của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm báo cáo Cục Việc làm về tình hình thực hiện BHTN trên toàn quốc trong tháng 2/2019 cho thấy:
     Theo số liệu của 33/63 địa phương trong tháng 2/2019, số đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHTN là 96.063 đơn vị, với tổng số người tham gia BHTN là 4.062.199 người. Số người thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm là 68.961 người, trong đó số người được giới thiệu việc làm là 7.513 người. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) là 27.755 người; số người có quyết định hưởng TCTN là 29.009 người; số người đề nghị chuyển hưởng đến địa phương khác là 319 người. Số người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề là 1.787 người.

     Kết quả thực hiện BHTN tháng 2/2019 cho thấy: Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng tính trên số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN là 104,5%; Số người chuyển hưởng TCTN đến địa phương khác tính trên số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng tại địa phương chiếm tỷ lệ khá nhỏ là 1,1%; số lượt người thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm tính trên số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN là 248,2; số người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề tính trên số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 6,1%. Cụ thể như sau [1]:
     Một là, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (TVGTVL) trên cả nước tháng 02/2019 là: 68.961 lượt người, bằng 248,5% so với số người nộp hồ sơ hưởng TCTN, tỷ lệ này tăng 34,4% so với tháng 01/2019 (214,1%) và tăng 13,2% so với tháng 02/2018 (235,3%). Một số địa phương có tỷ lệ người được TVGTVL cao trên cả nước như sau: Gia Lai (1.409 lượt người, bằng 1.059,4% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN); Đà Nẵng (5.183 lượt người, bằng 994,8%); Tiền Giang (3.719 lượt người, bằng 868,9%); Thái Nguyên (1.966 lượt người, bằng 862,3%%); Cà Mau (1.921 lượt người, bằng 857,6%); Hậu Giang (1.257 lượt người, bằng 843,6%); Cần Thơ (3.290 lượt người, bằng 824,6%); An Giang (3.267 lượt người, bằng 747,6%); Long An (5.762 lượt người, bằng 707,9%);
     
Trong đó, số người được giới thiệu việc làm tháng 02/2019 là: 7.513 người, bằng 27,1% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN, giảm 24,7% so với tháng 01/2019 (9.980 người), tăng 25,1% so với tháng 02/2018 (6.004 người), tỷ lệ này tăng 4,6% so với tháng 01/2018 (22,5%) và tăng 1,9% so với tháng 02/2018 (25,2%); 13/63  Trung tâm DVVL không có NLĐ thất nghiệp được giới thiệu việc làm.
     
Hai là, tổng số người nộp hồ sơ TCTN trên cả nước tháng 02/2019 là: 27.755 người, giảm 37,3% so với tháng 01/2019 (44.262 người), tăng 16,5% so với tháng 02/2018 (23.827 người), bằng 43,1% số người nộp hồ sơ bình quân năm 2018 (64.444 người). Đưa tổng số người nộp hồ sơ trên cả nước 02 tháng đầu năm 2019 là 72.017 người, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2018 (64.833 người).
     
Có 62/63 địa phương có số người nộp hồ sơ giảm so với tháng 01/2019, một số địa phương giảm nhiều là: Hà Nội: 2.271 người, giảm 2.050 người (47,4%) so với tháng 01/2019 (4.321 người) và tăng 531 người (30,5%) so với tháng 02/2018 (1.740 người); Đà Nẵng: 521 người, giảm 553 người (51,5%) so với tháng 01/2019 (1.074 người) và giảm 01 người (0,2%) so với tháng 02/2018 (522 người); Hải Phòng: 473 người, giảm 507 người (51,7%) so với tháng 01/2019 (980 người) và giảm 63 người (11,8%) so với tháng 02/2018 (536 người); Thanh Hóa: 700 người, giảm 482 người (40,8%) so với tháng 01/2019 (1.182 người) và tăng 78 người (12,5%) so với tháng 02/2018 (622 người); Bắc Giang: 318 người, giảm 430 người (57,5%) so với tháng 01/2019 (748 người) và giảm 39 người (10,9%) so với tháng 02/2018 (357 người); Bắc Ninh: 280 người, giảm 357 người (56,0%) so với tháng 01/2019 (637 người) và giảm 32 người (10,3%) so với tháng 02/2018 (312 người); Hưng Yên: 168 người, giảm 308 người (64,7%) so với tháng 01/2019 (476 người) và giảm 104 người (38,2%) so với tháng 02/2018 (272 người); Đắk Lắk: 241 người, giảm 298 người (55,3%) so với tháng 01/2019 (539 người) và tăng 35 người (17,0%) so với tháng 02/2018 (206 người)...
     
Tây Ninh là địa phương duy nhất trên cả nước trong tháng 02/2019 có số người nộp hồ sơ hưởng TCTN tăng so với tháng 01/2019, cụ thể: 746 người, tăng 109 người (17,1%) so với tháng 01/2019 (637 người) và tăng 382 người (104,9%) so với tháng 02/2018 (364 người).
     
Số người nộp hồ sơ tháng 02/2019 giảm mạnh so với tháng trước (37,3%) do tháng 02/2019 trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên Đán (nghỉ tết 05 ngày làm việc), các  trung tâm DVVL không thực hiện tiếp nhận hồ sơ hưởng TCTN của NLĐ dẫn đến số người nộp hồ sơ giảm so với tháng trước.
     
Ba là, về TCTN. Tháng 02/2019, tổng số người có quyết định hưởng TCTN trên cả nước là 29.009 người, giảm 37,7% so với tháng 01/2019 (46.578 người), tăng 9,0% so với tháng 02/2018 (26.603 người). Trong đó, 10.724 người có quyết định hưởng TCTN với thời gian từ 7-12 tháng, chiếm 23,0% so với tổng số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng. Đưa tổng số người có quyết định hưởng TCTN trên cả nước 02 tháng đầu năm 2019 là 75.578 người, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2018 (68.115 người).
     
Số người hưởng TCTN tại một số địa phương lớn là TP. Hồ Chí Minh: 4.920 người, giảm 47,5% so với tháng 01/2019 (9.373 người), tăng 1,4% so với tháng 02/2018 (4.853 người); Thủ đô Hà Nội: 3.358 người, giảm 27,0% so với tháng 01/2019 (4.597 người), tăng 42,7% so với tháng 02/2018 (2.354 người); Bình Dương: 1.638 người, giảm 56,6% so với tháng 01/2019 (3.778 người), giảm 13,5% so với tháng 02/2018 (1.893 người); Đồng Nai: 1.398 người, giảm 11,2% so với tháng 01/2019 (1.565 người), tăng 5,6% so với tháng 02/2018 (1.315 người).
     
Bốn là, về hỗ trợ học nghề. Tháng 02/2019, có 44/63 địa phương có quyết định hỗ trợ học nghề đối với NLĐ với số lượng là: 1.787 người, bằng 6,2% số người có quyết định hưởng TCTN, giảm 47,1% so với tháng 01/2019 (3.380 người), tăng 23,8% so với tháng 02/2018 (1.443 người) và bằng 56,5% so với mức bình quân năm 2018 (3.163 người/tháng). Số người có thời gian đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề trong tháng 02/2019 là 02 người, bằng 0,1% số người có quyết định hưởng TCTN.
     
Một số địa phương có số người có quyết định hỗ trợ học nghề nhiều trong tháng 02/2019: TP. Hồ Chí Minh (565 người, bằng 11,5% so với số người có quyết định TCTN); Hà Nội (499 người, bằng 14,9%); Bình Dương (146 người, bằng 8,9%); Đồng Nai (63 người, bằng 4,5%).

Theo số liệu thống kê của 36/63 trung tâm DVVL trên cả nước, những nghề NLĐ đề nghị hỗ trợ học nghề như: Lái xe ôtô (59,4%); Kỹ thuật nấu ăn (14,6%); Tin học văn phòng (2,2%); Trang điểm chuyên nghiệp (1,8%) số người đề nghị hỗ trợ học nghề...

2

Ảnh 1: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Điện Biên

     Tình trạng thất nghiệp diễn ra trong tháng 2/2019 vừa qua là do một số nguyên nhân sau: do chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trước thời hạn chiếm 35,6% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN; do hết hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc chiếm 35,4%; do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc chiếm  6,1%; do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu chiếm 4,3%; do NLĐ bị xử lý kỷ luật, bị sa thải chiếm 1,5% và do các nguyên nhân khác chiếm 17,1%.
     
Theo báo cáo từ 63 trung tâm DVVL trên cả nước, tháng 02/2019 số tiền TCTN tính theo quyết định hưởng TCTN ban hành trong kỳ là 511,2 tỷ đồng, số tiền chi trả hỗ trợ học nghề là 6,1 tỷ đồng. Trong đó, một số địa phương có số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp cao như: TP. Hồ Chí Minh (127,2 tỷ đồng); Hà Nội (73,2 tỷ đồng); Đồng Nai (31,5 tỷ đồng); Bình Dương (29,0 tỷ đồng)... Một số địa phương có số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp thấp như: Điện Biên (422,7 triệu đồng); Lai Châu (450,7 triệu đồng).

3

Ảnh 2. N tiếp nhận tư vấn và nộp hồ sơ về BHTN

     Thông qua tình hình thực hiện BHTN trên cả nước tháng 02/2019 và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, Cục Việc làm nắm được tình hình về BHTN tại các địa phương, sớm có giải pháp điều chỉnh, thực hiện những nội dung công việc liên quan đến lĩnh vực việc làm và BHTN theo Công văn số 81/CVL-TTQGDVVL ngày 29/01/2019 nhằm đảm bảo hiệu quả về chính sách BHTN cho NLĐ là cao nhất.
---------------------

[1] Cục Việc làm - Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm (2019). Báo cáo của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm về kết quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cả nước tháng 2/2019. 

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây