QUYẾT ĐỊNH VỀ CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2019-2021

Thứ tư - 06/02/2019 16:19

     Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập quốc tế đã mang lại những thay đổi to lớn cho sự phát triển toàn diện của đất nước. Cùng với sự phát triển kinh tế là sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
     
Khái niệm an sinh xã hội hiểu một cách chung nhất là sự bảo vệ của xã hội đối với những thành viên của mình, bằng một loạt các biện pháp công cộng, khắc phục sự hẫng hụt về kinh tế và xã hội do bị mất hoặc bị giảm đột ngột nguồn thu nhập vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, tàn tật, tuổi già, kể cả sự bảo vệ chăm sóc y tế và chăm sóc gia đình có con nhỏ. BHXH, BHTN, BHYT có những vai trò vô cùng quan trọng với với người dân và xã hội, cụ thể như sau:
     
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội. BHXH có vai trò không chỉ đối với người lao động (NLĐ) mà còn có vai trò to lớn đối xã hội. BHXH phòng ngừa và hạn chế những tác động tiêu cực của rủi ro đối với con người và xã hội. Đối với cá nhân NLĐ, BHXH ổn định thu nhập, đảm bảo đời sống kinh tế của gia đình NLĐ không lâm vào tình cảnh khó khăn, túng quẫn. Ngoài ra, BHXH tạo tâm lý an tầm, tin tưởng, tạo cuộc sống tự tin, hạnh phúc cho người dân. Bên cạnh đó, BHXH giúp Nhà nước tăng cường mối quan hệ với người sử dụng lao động, người lao động trong việc chia sẻ trách nhiệm, tăng tính đoàn kết, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của BHXH; BHXH giúp những người bất hạnh khắc phục những biến cố xã hội, hướng tới một xã hội nhân ái, công bằng, bình yên; BHXH thể hiện sự tương thân tương ái của cộng đồng, tạo điều kiện phát triển một xã hội phát triển lành mạnh và bền vững.
     
Bảo hiểm thất nghiệp là bảo hiểm để bảo đảm cho các quyền lợi mà người lao động xứng đáng được hưởng khi bị thất nghiệp. Quyền lợi của bảo hiểm mà NLĐ nhận được là một khoản tiền mặt khi mất việc. Ngoài ra, BHTN còn bao gồm cả bảo hiểm y tế cùng với đào tạo nghề trong quãng thời gian mà NLĐ chờ và tìm một công việc mới. Bảo hiểm thất nghiệp có vai trò quan trọng là công cụ để giải quyết vấn đề thất nghiệp mà nó còn là chính sách giúp ổn định được xã hội một cách tốt nhất; BHTN có chức năng bảo vệ cũng như bù đắp cho các tổn thất về mặt tài chính cho người lao động và giúp cho họ có được khả năng cũng như là cơ hội để quay lại với trường việc làm. Đồng thời BHTN giúp hạn chế sự ỷ lại của những người lao động, bắt buộc họ chăm chỉ làm việc. Ngoài ra, BHTN có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp và Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề của xã hội.
     
Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi chẳng may ốm đau, tai nạn, nhằm bảo đảm an sinh xã hội. BHYT mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa.
     
Xuất phát từ vai trò của BHXH, BHTN, BHYT đối với người dân và xã hội, Nhà nước cần quản lý quá trình vận dụng những chính sách này trong thực tiễn, trong đó cần quan tâm sát sao về chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT. Căn cứ vào các Luật có liên quan, ngày 25/12/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định về chi ph quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiếm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2019-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2019 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2019-2021 [1], nội dung cụ thể như sau:

1

Ảnh 1: Buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bàn về chính sách chế độ với các bộ, ban, ngành

     Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh của quyết định này là chi phí quản lý BHXH (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), BHTN, BHYT giai đoạn 2019-2021.
     
Thứ hai, đối tượng áp dụng quyết định này bao gồm: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an; cơ quan, tổ chức thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được giao tố chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHTN và các nhiệm vụ liên quan đến quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiêp, BHTN.
     
Thứ ba, các mức chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2019-20121 được quy định như sau:
     
1) Mức chi phí quản lý BHXH năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2,0% và năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH;
     
2) Mức chi phí quản lý BHTN năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2,0% và năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHTN) được trích từ quỹ BHTN;
     
3) Mức chi phí quản lý BHYT năm 2019 bằng 4,6%, năm 2020 bằng 4,2% và năm 2021 bằng 3,8% dự toán thu tiền đóng BHYT được trích từ số tiền thu BHYT nhưng tối đa không vượt quá mức quy định của Luật BHYT;
     
Trường hợp thực hiện thu, chi BHXH, BHTN trong năm không đạt dự toán hoặc lớn hơn dự toán, thì mức chi phí quản lý theo tỷ lệ quy định tại điểm a và b khoản này tính trên số thực thu, thực chi. Trường hợp thực hiện thu tiền đóng BHYT trong năm không đạt dự toán hoặc lớn hơn dự toán, thì mức chi phí quản lý theo tỷ lệ quy định tại điểm c khoản này tính trên số thực thu.
     
Số thực thu, thực chi BHXH, BHTN, BHYT từ nguồn ngân sách nhà nước cấp được tính trên cơ sở đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng, mức đóng, mức hỗ trợ tiền đóng theo quy định của pháp luật.
     
Đối với dự toán chi phí quản lý được cấp có thẩm quyền giao trong năm, các đơn vị sử dụng và quyết toán theo chế độ quy định. Phần chênh lệch lớn hơn giữa dự toán chi phí quản lý được giao và mức chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi được trừ vào dự toán chi phí quản lý năm sau.
     
Thứ tư, trong phạm vi nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT theo cơ cấu nhiệm vụ chi được quy định như sau:
     
Chi ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư phát triển tối thiểu 18% (bao gồm cả kinh phí tạm ứng từ quỹ dự phòng BHYT thuê dịch vụ công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2018 thực hiện liên thông hệ thống phần mềm giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám, chữa bệnh nhằm cải tiến thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả công tác giám định BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT; chi hoạt động bộ máy của các cơ quan, đơn vị tối đa 36%; chi thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; phát triển, quản lý người tham gia, người thụ hưởng; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cải cách thủ tục; tổ chức thu, chi; thanh tra, kiểm tra về BHXH BHXH, BHTN, BHYT tế tối đa 46%. Các trường hợp đặc biệt cần thiết phải điều chỉnh lại cơ cấu các nhiệm vụ chi trong năm, BHXH Việt Nam nêu rõ nguyên nhân, báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
     
Hàng năm, BHXH Việt Nam đề xuất mức chi cụ thể, trình Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thông qua, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao dự toán.
     
Thứ năm, mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định như sau: Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng như: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an (chỉ áp dụng đối với tổ chức BHXH là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán riêng theo quy định của pháp luật về kế toán); người lao động thực hiện chính sách BHTN trong các trung tâm dịch vụ việc làm địa phương, tổ chức BHTN trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
     
Tiền lương tăng thêm 0,8 lần theo quy định (không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ) không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHTN, BHYT, kinh phí công đoàn và chấm dứt khi thực hiện cải cách chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
     
Thứ sáu, về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quyết định này bảo đảm theo đúng quy định; phối hợp với BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này và báo cáo Chính phủ trình ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định mức chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn tiếp theo; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Công an tổ chức thực hiện nhiệm vụ; các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan cùng phối hợp thực hiện Quyết định này.

2

Ảnh 2: Buổi làm việc của Bộ lao động Thương binh và Xã hội
về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

     Trên đây là toàn bộ nội dung của Quyết định về chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2019-2021 do Thủ tướng ban hành. Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ cùng các bộ ngành liên quan phối hợp thực hiện nhằm quản lý hiệu quả chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2019-2021.
-----------------

[1] Chính phủ (2018). Quyết định số 51/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021

 

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây