Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
201 2154/QĐ-TTG 24/11/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Tân Tạo
202 2157/QĐ-TTG 24/11/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
203 2336/QĐ-TTG 20/12/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
204 37/2010/TT-BGDĐT 20/12/2010 Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học
205 85/2010/QĐ-TTG 20/12/2010 Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
206 2500/QĐ-BGDĐT 23/03/2009 Quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư.
207 1956/QĐ-TTg 26/11/2009 Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
208 124/2014/NĐ-CP 28/12/2014 Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
209 47/2014/TT-BGDĐT 30/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
210 11/2015/NĐ-CP 30/01/2015 Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
211 02/2015/TT-BGDĐT 25/02/2015 Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
212 03/2015/TT-BGDĐT 25/02/2015 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
213 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 09/03/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
214 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 15/03/2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
215 49/2015/NĐ-CP 14/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
216 16/2015/TT-BGDĐT 11/08/2015 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
217 04/2015/TT-BNV 30/08/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
218 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 07/09/2015 Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo
219 38/2010/TT-BGDĐT 21/12/2010 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành
220 2342/QĐ-TTG 22/12/2010 Về việc thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tao
221 2344/QĐ-TTG 22/12/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Chính trị trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị
222 2345/QĐ-TTG 22/12/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Trần Đại Nghĩa trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem-Pích)
223 39/2010/TT-BGDĐT 22/10/2010 Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
224 115/2010/NĐ-CP 23/12/2010 Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
225 43/2010/TT-BGDĐT 29/12/2010 Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
226 02/2011/TT-BGDĐT 19/01/2011 Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
227 79/2015/NĐ-CP 13/09/2015 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
228 03/2011/TT-BNV 24/01/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
229 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 15/09/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
230 06/2011/TT-BGDĐT 10/02/2011 Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo
231 07/2011/TT-BGDĐT 16/02/2011 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
232 24/2015/TT-BGDĐT 22/09/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
233 86/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
234 08/2011/TT-BGDĐT 16/02/2011 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo,đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạotrình độ đại học, trình độ cao đẳng
235 53/2015/QĐ-TTg 19/10/2015 Về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
236 09/2011/TT-BGDĐT 23/02/2011 Ban hành chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp
237 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH 04/11/2015 Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học
238 10/2011/TT-BGDĐT 27/02/2011 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
239 113/2015/NĐ-CP 08/11/2015 Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
240 11/2011/TT-BGDĐT 27/02/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
241 63/2015/QĐ-TTg 09/12/2015 Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
242 12/2011/TT-BGDĐT 27/03/2011 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
243 1955/QĐ-BGDĐT 16/05/2010 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư
244 1954/QĐ-BGDĐT 16/05/2010 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư
245 15/2011/TT-BGDĐT 08/04/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
246 31/2015/TT-BGDĐT 13/12/2015 Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông
247 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT 27/04/2011 Quy định các nội dung đánh giá công tác y tếtại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
248 32/2015/TT-BGDĐT 15/12/2015 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
249 34/2015/TT-BGDĐT 29/12/2015 Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M'Nông
250 2373/QĐ-BGDĐT 13/06/2010 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây