Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 181/TB-BGDĐT 21/03/2020 Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về trưng dụng cơ sở vật chất một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2 969/BGDĐT-CNTT 20/03/2020 Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19
3 06/2020/TT-BGDĐT 18/03/2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4 174/TB-BGDĐT 18/03/2020 Thông báo Về việc tuân thủ quy định thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra (Covid-19) tới các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài
5 757/BGDĐT-VP 10/03/2020 Về việc nghiệm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6 516/QĐ-BGDĐT 24/02/2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
7 106/TB-BGDĐT 23/02/2020 Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
8 336/BGDĐT-GDĐH 07/02/2020 Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 đối với công tác tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy
9 02/2020/TT-BGDĐT 05/02/2020 Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
10 50/TB-BGDĐT 30/01/2020 Thông báo Kết quả Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
11 51/KH-BGDĐT 30/01/2020 Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020
12 01/2020/TT-BGDĐT 30/01/2020 Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ cở giáo dục phổ thông
13 39/2011/TT-BGDĐT 15/09/2011 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo
14 40/2011/TT-BGDĐT 16/09/2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông
15 41/2011/TT-BGDĐT 22/09/2011 Ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục
16 43/2011/TT-BGDĐT 04/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
17 44/2011/TT-BGDĐT 10/10/2011 Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
18 46/2011/TT-BGDĐT 17/10/2011 Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học
19 49/2011/TT-BGDĐT 26/10/2011 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
20 51/2011/TT-BGDĐT 03/11/2011 Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
21 52/2011/TT-BGDĐT 11/11/2011 Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
22 54/2011/TT-BGDĐT 15/11/2011 Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
23 56/2011/TT-BGDĐT 25/11/2011 Ban hành Quy chế thi chọn lọc học sinh giỏi cấp quốc gia
24 57/2011/TT-BGDĐT 02/12/2011 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
25 58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
26 59/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung TCCN các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ KT địa chất, địa vật lý và trắc địa; Công nghệ KT điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ KT cơ khí; Công nghệ KT kiến trúc và công trình XD.
27 60/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống.
28 61/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Khai thác vận tải.
29 62/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm
30 63/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học
31 66/2011/TT-BGDĐT 30/12/2011 Ban hành Chương trình học phần Kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
32 67/2011/TT-BGDĐT 30/12/2011 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
33 01/2012/TT-BGDĐT 13/01/2012 Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học
34 02/2012/TT-BGDĐT 13/01/2012 Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học.
35 04/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
36 05/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
37 06/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
38 07/2012/TT-BGDĐT 17/02/2012 Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
39 08/2012/TT-BGDĐT 05/03/2012 Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
40 09/2012/TT-BGDĐT 05/03/2012 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
41 10/2012/TT-BGDĐT 06/03/2012 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
42 11/2012/TT-BGDĐT 07/03/2012 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
43 12/2012/TT-BGDĐT 03/04/2012 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
44 13/2012/TT-BGDĐT 06/04/2012 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
45 15/2012/TT-BGDĐT 02/05/2012 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên
46 16/2012/TT-BGDĐT 09/05/2012 Ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
47 17/2012/TT-BGDĐT 16/05/2012 Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
48 20/2012/TT-BGDĐT 12/06/2012 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
49 21/2012/TT-BGDĐT 15/06/2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập
50 22/2012/TT-BGDĐT 20/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây