Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 13/2013/TT-BGDĐT 08/05/2013 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác
102 17/2013/TT-BGDĐT 08/05/2013 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác
103 19/2013/TT-BGDĐT 03/06/2013 Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông
104 20/2013/TT-BGDĐT 06/06/2013 Ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học
105 17/VBHN-BGDĐT 15/05/2014 Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
106 23/2010/TT-BGDĐT 22/07/2010 Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
107 17/2013/TT-BGDĐT 08/05/2013 Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác
108 18/VBHN-BGDĐT 20/05/2014 Văn bản hợp nhất Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
109 20/VBHN-BGDĐT 30/05/2014 Văn bản hợp nhất Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
110 13/2013/TT-BGDĐT 08/05/2013 Thông tư ban hành chương trình khung TCCN các nhóm ngành: hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; cơ khí; kỹ thuật điện, ĐTVT; dầu khí và khai thác
111 21/VBHN-BGDĐT 16/06/2014 Văn bản hợp nhất Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
112 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT 18/06/2013 Thông tư liên tịch quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non
113 4660/BGDĐT-CTHSSV 10/09/2015 Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
114 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC 16/07/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
115 30/2013/TT-BGDĐT 26/07/2013 Thông tư ban hành Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
116 31/2013/TT-BGDĐT 01/08/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT
117 2516/CT-BGDĐT 18/05/2007 Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Giáo dục
118 52/2007/CT-BGDĐT 31/08/2007 Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục
119 56/2007/CT-BGDĐT 02/10/2007 Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục
120 57/2007/CT-BGDĐT 04/10/2007 Chỉ thị Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong ngành giáo dục
121 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 19/09/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Khoan 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP
122 46/2008/CT-BGDĐT 05/08/2008 Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
123 12/VBHN-BGDĐT 25/04/2015 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
124 15/2014/TT-BGDĐT 15/05/2014 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
125 71/2008/CT-BGDĐT 23/12/2008 Chỉ thị về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên
126 16/2014/TT-BGDĐT 16/05/2014 Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm
127 21/2014/TT-BGDĐT 07/07/2014 Thông tư Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
128 22/2014/TT-BGDĐT 09/07/2014 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
129 03/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
130 02/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
131 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT 27/03/2014 Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
132 07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp
133 08/2015/TT-BGDĐT 21/04/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
134 09/2015/TT/BGDĐT 14/05/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
135 45/2008/QĐ-BGDĐT 05/08/2008 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ
136 49/2008/QĐ-BGDĐT 25/08/2008 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.
137 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
138 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
139 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
140 04/2014/TT-BGDĐT 28/02/2014 Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
141 06/2014/TT-BGDĐT 11/03/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT và Thông tư số 28/2013/TT -BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT
142 08/2014/TT-BGDĐT 20/03/2014 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
143 13/2014/TT-BGDĐT 28/04/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
144 14/2014/TT-BGDĐT 05/05/2014 Quy định xét tặng Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
145 37/2014/TT-BGDĐT 02/12/2014 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
146 44/2014-TT-BGDĐT 12/12/2014 Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
147 45/2014/TT-BGDĐT 17/12/2014 Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
148 46/2014/TT-BGDĐT 23/12/2014 Ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học
149 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP 16/10/2010 Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
150 28/2010/TT-BTNMT 18/11/2010 Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây