Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 31/2010/TT-BGDĐT 18/11/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008, Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
152 37/2010/TT-BGDĐT 21/12/2010 Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học
153 85/2010/QĐ-TTG 21/12/2010 Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
154 2500/QĐ-BGDĐT 24/03/2009 Quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư.
155 1956/QĐ-TTg 27/11/2009 Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
156 47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
157 02/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
158 03/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
159 16/2015/TT-BGDĐT 12/08/2015 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
160 38/2010/TT-BGDĐT 22/12/2010 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành
161 39/2010/TT-BGDĐT 23/10/2010 Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
162 43/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
163 02/2011/TT-BGDĐT 20/01/2011 Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
164 03/2011/TT-BNV 25/01/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
165 06/2011/TT-BGDĐT 11/02/2011 Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo
166 07/2011/TT-BGDĐT 17/02/2011 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
167 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
168 08/2011/TT-BGDĐT 17/02/2011 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo,đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạotrình độ đại học, trình độ cao đẳng
169 09/2011/TT-BGDĐT 24/02/2011 Ban hành chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp
170 10/2011/TT-BGDĐT 28/02/2011 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
171 11/2011/TT-BGDĐT 28/02/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
172 12/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
173 1955/QĐ-BGDĐT 17/05/2010 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư
174 1954/QĐ-BGDĐT 17/05/2010 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư
175 15/2011/TT-BGDĐT 09/04/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
176 31/2015/TT-BGDĐT 14/12/2015 Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông
177 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT 28/04/2011 Quy định các nội dung đánh giá công tác y tếtại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
178 32/2015/TT-BGDĐT 16/12/2015 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
179 34/2015/TT-BGDĐT 30/12/2015 Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M'Nông
180 2373/QĐ-BGDĐT 14/06/2010 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn
181 22/2011/TT-BGDĐT 30/05/2011 Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
182 3139/QĐ-BGDĐT 30/07/2010 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
183 3141/QĐ-BGDĐT 30/07/2010 Quyết định ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
184 3321/QĐ-BGDĐT 12/08/2010 Quyết định về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học
185 3323/QĐ-BGDĐT 13/08/2010 Quyết định ban hành quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục
186 4045/QĐ-BGDĐT 16/09/2010 Quyết định về việc phê duyệt đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”
187 4138/QĐ - BGDĐT 20/09/2010 Quyết định phê duyệt đề án xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục ĐH và TCCN giai đoạn 2011 - 2020.
188 4451/QĐ-BGDĐT 05/10/2010 Quyết định về việc ban hành quy trình mua sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ các đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
189 4480/QĐ-BGDĐT 06/10/2010 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông
190 5599/QĐ-BGDĐT 01/12/2012 Quyết định ban hành quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
191 269/QĐ-BGDĐT 13/01/2011 Quyết định ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
192 832/QĐ-BGDĐT 28/02/2011 Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo
193 1146/QĐ-BGDĐT 23/03/2011 Quyết định ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
194 2252/QĐ-BGDĐT 31/05/2011 Quyết định phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp đại học
195 2251/QĐ-BGDĐT 31/05/2011 Quyết định ban hành điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thú VIII - 2012
196 34/QĐ-HTT 01/06/2011 Quyết định ban hành điều lệ giải Taekwondo sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ VIII – 2011
197 2604/QĐ-BGDĐT 27/06/2011 Quyết định ban hành điều lệ hội thao điền kinh và thể thao quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ X - 2011
198 23/2011/TT-BGDĐT 06/06/2011 Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
199 3072/QĐ-BGDĐT 28/07/2011 Quyết định ban hành điều lệ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ IV - 2011
200 2250/QD-BGDDT 29/06/2015 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Quốc gia ”Sinh viên với ATTT” năm 2015
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây