Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 46/2014/TT-BGDĐT 22/12/2014 Ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học
152 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP 15/10/2010 Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
153 28/2010/TT-BTNMT 17/11/2010 Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất
154 31/2010/TT-BGDĐT 17/11/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008, Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
155 37/2010/TT-BGDĐT 20/12/2010 Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học
156 85/2010/QĐ-TTG 20/12/2010 Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
157 2500/QĐ-BGDĐT 23/03/2009 Quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư.
158 1956/QĐ-TTg 26/11/2009 Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
159 47/2014/TT-BGDĐT 30/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
160 02/2015/TT-BGDĐT 25/02/2015 Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
161 03/2015/TT-BGDĐT 25/02/2015 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
162 16/2015/TT-BGDĐT 11/08/2015 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
163 38/2010/TT-BGDĐT 21/12/2010 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành
164 39/2010/TT-BGDĐT 22/10/2010 Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
165 43/2010/TT-BGDĐT 29/12/2010 Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
166 02/2011/TT-BGDĐT 19/01/2011 Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
167 03/2011/TT-BNV 24/01/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
168 06/2011/TT-BGDĐT 10/02/2011 Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo
169 07/2011/TT-BGDĐT 16/02/2011 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
170 24/2015/TT-BGDĐT 22/09/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
171 08/2011/TT-BGDĐT 16/02/2011 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo,đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạotrình độ đại học, trình độ cao đẳng
172 09/2011/TT-BGDĐT 23/02/2011 Ban hành chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp
173 10/2011/TT-BGDĐT 27/02/2011 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
174 11/2011/TT-BGDĐT 27/02/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
175 12/2011/TT-BGDĐT 27/03/2011 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
176 1955/QĐ-BGDĐT 16/05/2010 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư
177 1954/QĐ-BGDĐT 16/05/2010 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư
178 15/2011/TT-BGDĐT 08/04/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
179 31/2015/TT-BGDĐT 13/12/2015 Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông
180 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT 27/04/2011 Quy định các nội dung đánh giá công tác y tếtại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
181 32/2015/TT-BGDĐT 15/12/2015 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
182 34/2015/TT-BGDĐT 29/12/2015 Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M'Nông
183 2373/QĐ-BGDĐT 13/06/2010 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn
184 22/2011/TT-BGDĐT 29/05/2011 Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
185 3139/QĐ-BGDĐT 29/07/2010 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
186 3141/QĐ-BGDĐT 29/07/2010 Quyết định ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
187 3321/QĐ-BGDĐT 11/08/2010 Quyết định về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học
188 3323/QĐ-BGDĐT 12/08/2010 Quyết định ban hành quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục
189 4045/QĐ-BGDĐT 15/09/2010 Quyết định về việc phê duyệt đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”
190 4138/QĐ - BGDĐT 19/09/2010 Quyết định phê duyệt đề án xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục ĐH và TCCN giai đoạn 2011 - 2020.
191 4451/QĐ-BGDĐT 04/10/2010 Quyết định về việc ban hành quy trình mua sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ các đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
192 4480/QĐ-BGDĐT 05/10/2010 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông
193 5599/QĐ-BGDĐT 30/11/2012 Quyết định ban hành quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
194 269/QĐ-BGDĐT 12/01/2011 Quyết định ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
195 832/QĐ-BGDĐT 27/02/2011 Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo
196 1146/QĐ-BGDĐT 22/03/2011 Quyết định ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
197 2252/QĐ-BGDĐT 30/05/2011 Quyết định phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp đại học
198 2251/QĐ-BGDĐT 30/05/2011 Quyết định ban hành điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thú VIII - 2012
199 34/QĐ-HTT 31/05/2011 Quyết định ban hành điều lệ giải Taekwondo sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ VIII – 2011
200 2604/QĐ-BGDĐT 26/06/2011 Quyết định ban hành điều lệ hội thao điền kinh và thể thao quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ X - 2011
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây