Bài báo
Số ra: Số 421 (Kì I - tháng 1)/Tháng 1/2018
Tên bài báo: 10. Các dạng bài tập nghiên cứu trường hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học phần “Sinh vật và môi trường” (Sinh học 9)
Tóm tắt: Tóm tắt: Nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy học tích cực, trong đó người học tự lực nghiên cứu một tình huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống đặt ra. Vì vậy, bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh vật và môi trường, Sinh học 9 ở cấp Trung học cơ sở là một trong những biện pháp phát triển các năng lực cốt lõi của học sinh như năng lực tự học, năng lực hợp tác, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề. Bài viết đề xuất quy trình tổ chức dạy học bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh vật và môi trường, sinh học 9. Vận dụng quy trình đó thiết kế các dạng bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh vật và môi trường.
Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề, bài tập nghiên cứu trường hợp, dạy học phần Sinh vật và môi trường.
Tác giả bài viết: Đặng Thị Dạ Thủy - Nguyễn Hồng Đường Thi
Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề, bài tập nghiên cứu trường hợp, dạy học phần Sinh vật và môi trường
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây