Bài báo
Số ra: Số 421 (Kì I - tháng 1)/Tháng 1/2018
Tên bài báo: 14. Từ lí luận về quá trình nhận thức của chủ nghĩa Mác - Lênin nghĩ về phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực người học
Tóm tắt: Tóm tắt: Lí luận nhận thức của chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định quá trình nhận thức của con người đi theo con đường từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng trở lại thực tiễn. Đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan. Tâm lý học hiện đại đã xác nhận tính đúng đắn của lí luận này. Đổi mới giáo dục và đào tạo phải xuất phát từ đổi mới trong giảng dạy. Bài viết này trình bày một ý tưởng của tác giả về phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực của người học được hình thành trên cơ sở áp dụng lí luận về nhận thức của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Từ khóa: lí luận nhận thức, phương pháp giảng dạy, năng lực người học.
Tác giả bài viết: Trần Hoàng Phong
Từ khóa: năng lực người học, phương pháp giảng dạy, lí luận nhận thức
Tải về: Bấm vào đây để mua bài báo.
Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây