TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


08. Một số biện pháp phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Tóm tắt: Nhiệm vụ quan trọng trong đào tạo giáo viên tiểu học là chuẩn bị cho sinh viên những năng lực nghề nghiệp cần thiết để thực hiện hoạt động dạy học ở trường tiểu học. Cập nhật, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học cần được thực hiện thường xuyên trong chương trình đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về ý nghĩa, nội dung của hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học, các thành tố của năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm của sinh viên. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các biện pháp phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
Từ khóa: Hoạt động thực hành và trải nghiệm, năng lực thiết kế và tổ chức, sinh viên, Giáo dục tiểu học.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây