TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


09. Sử dụng phương pháp dạy học Webquest trong dạy học Hóa học 10 nhằm đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh

Tóm tắt: Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề là một năng lực ngày càng quan trọng trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, việc đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề còn mới và gây khó khăn cho giáo viên. Bài báo này giới thiệu về cấu trúc năng lực hợp tác giải quyết vấn đề, bộ công cụ đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học WebQuest. Thực nghiệm sư phạm và kết quả xử lí thống kê cho thấy bộ công cụ đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề có độ tin cậy và độ giá trị cao. Những kết quả nghiên cứu này có thể nhân rộng được.
Từ khóa: năng lực hợp tác giải quyết vấn đề, dạy học Hóa học 10, phương pháp webquest, học sinh.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây