TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


09. Dạy học các học phần “Phương pháp dạy học môn Toán tiểu học” theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên

Tóm tắt: Các học phần phương pháp dạy học môn Toán tiểu học được xem là các học phần chuyên nghiệp quan trọng để rèn nghề dạy học nói chung và dạy học môn Toán nói riêng cho sinh viên. Vì vậy, dạy học các học phần này theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp là cần thiết. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu cấu trúc năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học được phát triển thông qua các học phần “Phương pháp dạy học môn Toán tiểu học”, xác định các hoạt động dạy học chủ yếu của các học phần này có tác động đến năng lực nghề nghiệp và đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên.
Từ khóa: học phần phương pháp dạy học môn Toán, năng lực nghề nghiệp, sinh viên Giáo dục tiểu học.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây