TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


02. Thực trạng phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong các trường đại học theo định hướng nghiên cứu ở Việt Nam

Tóm tắt: Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong các trường đại học theo định hướng nghiên cứu là cần thiết. Kết quả khảo sát cho thấy, việc phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong các trường đại học theo định hướng nghiên cứu ở Việt Nam đã được thực hiện nhưng hiệu quả chưa thật sự cao. Những hoạt động này còn chưa đồng bộ, thống nhất và tập trung. Đây cơ sở để các nhà quản lí xác định các giải pháp hữu hiệu để có thể hoàn thiện hoạt động phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong thời gian tới.
Từ khóa: Trưởng bộ môn, phát triển đội ngũ trưởng bộ môn, trường đại học theo định hướng nghiên cứu.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây