TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


05. Thực trạng thái độ đối với hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng thái độ đối với hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh thể hiện ở ba thành tố: nhận thức, cảm xúc, xu hướng hành vi. Từ đó, kiểm định sự tương quan giữa ba thành tố trên. So sánh sự khác biệt giữa nhóm khách thể năm thứ nhất, hai, ba và năm thứ tư; kiểm định sự khác nhau sinh viên theo nơi cư trú với hành vi ủng hộ xã hội. Nghiên cứu còn so sánh sự khác biệt giữa năm khối ngành. Từ đó, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên góp phần nuôi dưỡng và thúc đẩy hành vi tích cực cho sinh viên.
Từ khóa: Thái độ, Hành vi ủng hộ xã hội, Thái độ với hành vi ủng hộ xã hội, Sinh viên.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây