TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


06. Văn bản thông tin và vấn đề phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho giáo viên Ngữ văn trung học

Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay, vấn đề phát triển năng lực dạy học cho giáo viên được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Theo đó, việc phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho giáo viên Ngữ văn trung học là vô cùng cần thiết và cấp bách. Bởi thực tế dạy học đọc hiểu văn bản thông tin của giáo viên Ngữ văn ở các nhà trường trung học có những khó khăn nhất định. Yêu cầu phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh trong chương trình mới đặt ra cho họ những thử thách, đòi hỏi họ phải thích ứng và thay đổi; tích cực nghiên cứu, hiểu thấu đáo về văn bản thông tin để có thể tổ chức tốt hoạt động dạy học, góp phần bồi dưỡng dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho bản thân.
Từ khóa: văn bản thông tin, ngữ văn, đọc hiếu văn bản.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây