TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


10. Đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học

Tóm tắt: Đánh giá năng lực người học được xem là yếu tố đầu tiên, quan trọng chi phối đến các thành tố khác của quá trình dạy học. Trên cơ sở bàn về đánh giá năng lực, các hình thức và công cụ đánh giá, bài báo tập trung đi sâu vào đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong đọc hiểu văn bản văn học. Theo đó, để đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong đọc hiểu văn bản văn học cần xác lập được cấu trúc năng lực sáng tạo với các thành tố, chỉ số có thể đo lường được. Trên cơ sở bảng cấu trúc năng lực sáng tạo đề xuất, tác giả đã xây dựng một số công cụ đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong đọc hiểu văn bản văn học nhằm giúp giáo viên có thể thực hiện hoạt động này ở nhà trường, thu thập minh chứng về mức độ sáng tạo của học sinh trong đọc hiểu văn bản văn học, từ đó có những điều chỉnh cần thiết trong dạy và học.
Từ khóa: Đánh giá năng lực, đánh giá sáng tạo, đọc hiểu văn bản văn học.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây