TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


05. Xây dựng khung năng lực trưởng bộ môn đáp ứng yêu cầu của trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam

Tóm tắt: Muốn xây dựng và phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam cần thiết phải có những tiêu chuẩn rõ ràng để xác định những năng lực cần thiết mà đội ngũ trưởng bộ môn phải có để đảm bảo chức năng và yêu cầu của công việc. Khung năng lực được xây dựng dựa trên những nguyên tắc khoa học, cụ thể ở từng giai đoạn lịch sử nhất định. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất khung năng lực trưởng bộ môn chuyên ngành cho trường đại học định hướng nghiên cứu. Đây là cơ sở để các nhà quản lí xây dựng chính sách phát triển đội ngũ trưởng bộ môn phù hợp.
Từ khoá: Khung năng lực, đội ngũ trưởng bộ môn, trường đại học định hướng nghiên cứu.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây