TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


4. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY HỌC MÔN TOÁN VÀ CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TÓM TẮT: Với chủ trương hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông triển khai thí điểm dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học bằng tiếng Anh. Một trong những vấn đề đặt ra là cần đào tạo đội ngũ giáo viên dạy học các môn học bằng tiếng Anh. Bài viết nghiên cứu định hướng xây dựng chương trình đào tạo giáo viên dạy học các môn Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình đào tạo giáo viên dạy học môn Toán và các môn khoa học tự nhiện bằng tiếng Anh ở Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã bước đầu cho thấy hiệu quả trong đào tạo giáo viên dạy học theo hình thức trên.
Từ khóa: Chương trình đào tạo giáo viên, môn Toán, khoa học tự nhiên, tiếng Anh.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây