TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


10. QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” (SINH HỌC 11)

Tóm tắt: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn là một trong ba thành tố năng lực đặc thù của môn Sinh học. Vì vậy, việc hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng của giáo viên Sinh học khi thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong bài viết này, quy trình thiết kế và sử dụng các bài tập thực tiễn để phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” (Sinh học 11) được đề xuất dựa trên nghiên cứu bản chất năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Bài viết này giúp cho giáo viên có thể tham khảo trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông đáp ứng mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: Bài tập thực tiễn, năng lực vận dụng kiến thức, chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh học 11
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây