TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


13. PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THÔNG QUA MÔ HÌNH C-POP (COLLABORATIVE PEER OBSERVATION PROCESS)

Tóm tắt: Năng lực của người giáo viên tiếng Anh có thể được nâng lên nhờ quá trình làm việc, hợp tác với những giáo viên khác. Việc học hỏi nhau sẽ giúp phát triển chuyên môn của họ thông qua mô hình nhóm giáo viên tích cực. Thực hiện hoạt động của nhóm hiệu quả là yếu tố quan trọng dựa trên những am hiểu về mô hình có nhiều lợi ích này.
Kết quả: Bài viết này sẽ đề cập tới những vấn đề cơ bản nhất về mô hình phát triển chuyên môn C-POP (Collaborative Peer Observation Process) - mô hình hiện đại về nhóm giáo viên tích cực; đồng thời, đưa ra những khuyến nghị để việc vận dụng mô hình này có thể mang lại kết quả tích cực trong phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh.
Bàn luận: Những đề xuất cho việc vận dụng thực hiện mô hình nhóm giáo viên tích cực được nêu ra như là tiền đề quan trọng nhằm phát huy tính hiệu quả trong việc phát triển chuyên môn của giáo viên nói chung và giáo viên tiếng Anh nói riêng.
Từ khóa: giáo viên tiếng Anh, phát triển, chuyên môn
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây