TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


2. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả đánh giá các chương trình bồi dưỡng giảng viên sư phạm hiện hành thông qua khảo sát và phỏng vấn đối với giảng viên và cán bộ quản lí ở các trường sư phạm. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ phù hợp và mức độ ảnh hưởng của các chương trình bồi dưỡng đến việc phát triển năng lực nghề nghiệp của giảng viên sư phạm trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, bài viết đề xuất bổ sung nội dung chương trình bồi dưỡng giảng viên sư phạm và đổi mới hình thức tổ chức bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên và chuẩn bị cho công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông các cấp.
Từ khóa: Đánh giá chương trình, năng lực giảng viên, bồi dưỡng giảng viên, giảng viên sư phạm
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây