TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tóm tắt: Bồi dưỡng giáo viên là một hoạt động quan trọng, cần được tiến hành thường xuyên, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Bài viết đề xuất giải pháp đổi mới công tác quản lí để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động này đối với giáo viên môn Giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội: 1) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; 2) Quản lí mục tiêu, nội dung bồi dưỡng; 3) Quản lí phương thức bồi dưỡng; 4) Quản lí hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên; 5) Quản lí môi trường - điều kiện bồi dưỡng; 6) Tăng cường văn hóa chất lượng trong giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng.
Từ khóa: giáo viên, Giáo dục công dân, bồi dưỡng giáo viên, quản lí
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây