TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


6. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Tóm tắt: Nâng cao khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học của giảng viên là một trong 03 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Trường Đại học Đại Nam. Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Đại Nam thông qua khảo sát bằng bảng hỏi đối với 152 giảng viên cơ hữu của Nhà trường. Nghiên cứu sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm định và xây dựng thang đo. Để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy đa biến. Kết quả cho thấy, kĩ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên, môi trường làm việc, thủ tục và kinh phí, tuổi, thâm niên công tác là những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học của giảng viên. Trong đó, nhân tố kĩ năng nghiên cứu khoa học có tác động nhiều nhất.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, giảng viên, khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây