TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


10. QUY TRÌNH TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG HỌC PHẦN “MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI” Ở BẬC ĐẠI HỌC

Tóm tắt: Chủ đề phát triển bền vững đang thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu toàn cầu. Với vai trò là nơi sáng tạo tri thức và truyền tải tri thức đó đến sinh viên cũng như cộng đồng, trường đại học trở thành “hình mẫu” cho xã hội hướng đến phát triển bền vững. Giáo dục phát triển bền vững cho sinh viên được thực hiện thông qua nhiều hình thức, một trong những hình thức hiệu quả là tích hợp thông qua các môn học liên quan đến phát triển bền vững. Bài viết đưa ra quy trình tích hợp giáo dục phát triển bền vững thông qua hoạt động trải nghiệm trong tổ chức dạy học học phần “môi trường và con người” ở trường đại học.
Từ khóa: Phát triển bền vững, giáo dục phát triển bền vững, tích hợp, môi trường và con người, hoạt động trải nghiệm
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây