TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


11. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG TIÊN TIẾN THEO XU THẾ HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tóm tắt: Xây dựng trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế là hết sức cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trường phổ thông tiên tiến là một mô hình trường học mới, nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, kĩ năng toàn cầu; hội đủ các điều kiện để tạo ra kết quả giáo dục tốt nhất,… Trong bài viết này, tác giả bàn về giải pháp xây dựng trường phổ thông tiên tiến và làm rõ: Mục tiêu, ý nghĩa của việc xây dựng trường phổ thông tiên tiến; Giải pháp xây dựng trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh; Vận dụng vào thực tế xây dựng trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa: giải pháp, xây dựng, trường phổ thông, trường phổ thông tiên tiến, hội nhập quốc tế
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây