TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


2. NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THEO CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Tóm tắt: Những năm gần đây, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đã cụ thể hóa thành các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, mức tự chủ và trách nhiệm của sinh viên khi tốt nghiệp ra trường, tuy nhiên, việc đánh giá thành tích, năng lực của sinh viên thông qua đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra chương trình trong quá trình đào tạo chưa được thực hiện một cách hiệu quả.
Kết quả: Bài viết sơ lược các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực đánh giá sinh viên trong và ngoài nước, tập trung vào nguyên tắc và thực tiễn về đánh giá kết quả học tập. Từ đó có cái nhìn tổng quan, kế thừa khi tiếp cận chủ đề nghiên cứu “đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo”, đồng thời khái quát Mô hình quản lí, triển khai nội dung chương trình và đánh giá sinh viên.
Bàn luận: Việc triển khai đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đòi hỏi giảng viên cần bám sát theo mô hình này và phải thiết kế được các công cụ, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá phù hợp với nội dung mà chuẩn đầu r a quy định. Đây được xem là một bước cải tiến trong công tác dạy học nói chung và công tác kiểm tra đánh giá nói riêng để có thể đánh giá mức độ sinh viên đạt các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đã công bố.
Từ khóa: Đánh giá sinh viên, tổng quan, nghiên cứu, chuẩn đầu ra
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây