TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


3. NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHOA TÂM LÍ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ HIỆU QUẢ BẢN THÂN

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm điều tra về nhận thức của sinh viên Khoa Tâm lí, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về hiệu quả bản thân. Mẫu nghiên cứu được thiết kế bao gồm 206 sinh viên (59 nam, 147 nữ), độ tuổi trung bình từ 18 đến 22, đang theo học tại ba ngành Tâm lí học, Tâm lí học giáo dục, Công tác xã hội. Người tham gia nghiên cứu đã hoàn thành thang đo hiệu quả bản thân. Kết quả khảo sát cho thấy hiệu quả ở sinh viên Khoa Tâm lí ở mức khá (M = 2,96, SD = 0,42), không có sự tương quan giữa hiệu quả bản thân với kết quả học tập nhưng ngược lại có sự tương quan thuận giữa hiệu quả bản thân và mức độ tham gia các hoạt động ngoại khóa của sinh viên.
Từ khóa: nhận thức, tâm lí học, hiệu quả, hiệu quả bản thân, sinh viên, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây