TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


1. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tóm tắt: Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên ở xã/phường/thị trấn, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người, góp phần xây dựng xã hội học tập và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng còn có những hạn chế nhất định vì vậy cần nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của trung tâm. Nghiên cứu cho thấy trung tâm học tập cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cơ hội học tập cho người dân ở cộng đồng, đóng góp cụ thể, thiết thực vào xây dựng xã hội học tập và các chỉ số xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu đã đề xuất 6 giải pháp để phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập và nông thôn mới. Thực hiện các giải pháp để phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong việc xây dựng xã hội học tập và nông thôn mới là việc làm cần thiết trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, xã hội học tập, nông thôn mới
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây