TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


11. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO DỤC CHO HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tóm tắt: Quá trình bồi dưỡng năng lực giáo dục cho học viên là một quá trình lâu dài, phức tạp và chịu tác động tổng hợp của nhiều yếu tố, có cả những yếu tố khách quan và những yếu tố chủ quan. Bài báo trình bày những yếu tố tác động đến hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội trong giai đoạn hiện nay. Trước những biến động của tình hình mới, đặt ra rất nhiều khó khăn và thách thức đối với hoạt động quân sự nói chung và công tác bồi dưỡng năng lực giáo dục cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội nói riêng. Vì vậy, cần có sự phân tích, đánh giá chặt chẽ, chính xác, đưa ra những biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo ở các trường sĩ quan quân đội.
Từ khóa: học viên, các trường sĩ quan, năng lực giáo dục, quân đội
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây