TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


5. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT” (SINH HỌC 11) THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

Tóm tắt: Tổ chức hoạt động học trải nghiệm theo định hướng giáo dục STEM trong các môn học có ý nghĩa phát triển ở học sinh các kĩ năng các môn khoa học, khơi dậy đam mê khám phá các vấn đề thực tiễn và tạo ra sản phẩm để giải quyết các vấn đề. Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu lí thuyết để xác định khái niệm hoạt động học trải nghiệm theo định hướng giáo dục STEM và thiết kế hoạt động học trải nghiệm STEM trong dạy học chủ đề “Sinh trưởng và phát triển ở động vật” (Sinh học 11); sử dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm thông qua tổ chức hoạt động học trải nghiệm STEM có liên quan đến năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng về sinh trưởng và phát triển ở động vật để giải quyết vấn đề thực tiễn có liên quan của học sinh.
Từ khóa: Giáo dục STEM, học trải nghiệm, hoạt động học trải nghiệm, sinh trưởng và phát triển
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây