TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

Tóm tắt: Văn hóa ứng xử trong nhà trường ngày càng thu hút sự quan tâm của ngành Giáo dục nói riêng và xã hội nói chung. Kết quả của những phong trào xây dựng văn hóa ứng xử ở trường phổ thông là hầu hết học sinh, sinh viên sống có trách nhiệm, ứng xử có văn hóa, lễ phép, kính trọng thầy cô giáo, người lớn tuổi, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Bài báo đề xuất một số biện pháp quản lí xây dựng văn hóa ứng xử tại các trường trung học cơ sở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất cho thấy, đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đều đánh giá các biện pháp là có tính khả thi. Các trường cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao được hiệu quả quản lí xây dựng văn hóa ứng xử tại các trường trung học cơ sở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Từ khóa: văn hóa ứng xử, trung học cơ sở, quản lí, xây dựng
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây