TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


10. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tóm tắt: Nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những hiểu biết đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương. Với đặc thù học sinh đến từ nhiều địa phương khác nhau, việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Bài báo nghiên cứu thực trạng thực hiện nội dung giáo dục địa phương tại các trường chuyên biệt này là cơ sở để đề xuất những giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh theo đúng định hướng và mục tiêu của chương trình mới. Các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay đã thực hiện nội dung giáo dục địa phương và đạt được một số kết quả nhất định; tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập về nhiều mặt. Vì vậy, nghiên cứu này mang tính cần thiết nhất định trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo dục địa phương, Dân tộc nội trú, dân tộc thiểu số, giáo dục chuyên biệt
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây