TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


6. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP

Tóm tắt: Theo lộ trình đổi mới giáo dục, đến năm 2022, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông bắt đầu thực hiện trong các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, điều kiện ở các cơ sở giáo dục thường xuyên hiện nay còn nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập vì vậy cần nghiên cứu đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục thường xuyên có chất lượng, hiệu quả. Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng một số điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục thường xuyên như đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, tài liệu dạy và học, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học còn nhiều hạn chế, bất cập. Trên cơ sở thực trạng, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số biện pháp về điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục thường xuyên có chất lượng, hiệu quả và hỗ trợ tốt cho phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.
Từ khóa: điều kiện đảm bảo, chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây