TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


8. TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM THƯƠNG HIỆU ĐẾN NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT - PHÂN HIỆU CẦN THƠ

Tóm tắt: Nghiên cứu sự tác động của trải nghiệm thương hiệu đến niềm tin thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, với cỡ mẫu 318 sinh viên, đang học ở Trường Đại học FPT - Phân hiệu Cần Thơ. Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện, dựa trên sự sẵn lòng cung cấp thông tin của đối tượng nghiên cứu. Các phương pháp phân tích dữ liệu chính được sử dụng: kiểm định Cronbach alpha, phân tích nhân tố khẳng định và phân tích cấu trúc tuyến tính. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận: (i) Xác định 05 thành phần của trải nghiệm thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học: (1) Trải nghiệm cảm giác; (2) Trải nghiệm tình cảm; (3) Trải nghiệm suy nghĩ; (4) Trải nghiệm hành vi và (5) Trải nghiệm xã hội và (ii) Xác định mối tương quan dương, có ý nghĩa của: Trải nghiệm suy nghĩ; Trải nghiệm hành vi và Trải nghiệm xã hội đến niềm tin thương hiệu.
Từ khóa: Trải nghiệm thương hiệu, niềm tin thương hiệu, giáo dục đại học
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây