TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


5. Tìm hiểu Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2010 dưới góc độ tiếp cận vai trò nhà nước đối với quản lí giáo dục

Tóm tắt: Bài viết đề xuất một hướng tiếp cận để tìm hiểu Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2010 dưới góc độ nhà quản lí giáo dục. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cần thực hiện tại các cơ sở giáo dục đại học địa phương nhằm khắc phục những bất cập trong việc cập nhật các yêu cầu quản trị giáo dục đại học theo hướng tiếp cận hiện đại.
Từ khóa: Chiến lược phát triển giáo dục, quản lí giáo dục, quản lí nhà nước.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây