TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


17. Sử dụng bài toán nhận thức trong dạy học các quy luật kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường đại học

Tóm tắt: Trong dạy học các quy luật kinh tế, phải luôn gắn liền những vấn đề lí luận với việc lí giải các vấn đề KT-XH trong thực tiễn, vì thế việc nêu và giải quyết vấn đề chính là phương pháp đáp ứng được nhiệm vụ đó của khoa học Lí luận chính trị. Đây là phương pháp dạy học luôn đặt người học trước nhiệm vụ nhận thức và kích thích năng lực tự giải quyết nhiệm vụ nhận thức đó một cách sáng tạo.
Từ khóa: bài toán nhận thức, quy luật kinh tế, chủ nghĩa Mác - Lênin.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây