TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


1. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy trong các trường/khoa đại học sư phạm

Tóm tắt: Bài viết khẳng định sự cần thiết nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí về vai trò của giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy, nội dung xây dựng, quy hoạch, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ này trong các trường/khoa sư phạm. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và nâng cao trình độ đội ngũ này là nhiệm vụ trung tâm của các trường/khoa sư phạm, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: bộ môn phương pháp giảng dạy, giảng viên, trường sư phạm, khoa sư phạm
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây