TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


1. Khuyến khích liên kết đào tạo để giáo dục đại học Việt Nam nhanh có uy tín quốc tế

Tóm tắt: Liên kết đào tạo hiện nay phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa trong giáo dục - đào tạo, trở thành một bộ phận của giáo dục đại học hiện nay. Bài viết tìm hiểu sự hình thành liên kết đào tạo, phân tích các loại chương trình liên kết đào tạo và đề xuất những việc cần làm để khuyến khích liên kết đào tạo (nhận thức đúng và thông tin rộng rãi vấn đề, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đại học, tăng cường thanh tra, kiểm tra các loại hình liên kết đào tạo, sửa đổi các quyết định, quy định cho phù hợp…).
Từ khóa: giáo dục đại học Việt, liên kết đào tạo, uy tín quốc tế
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây