TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


4. Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO

Tóm tắt: Bài viết khái quát các vấn đề về chuẩn đầu ra, tiếp cận CDIO - một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo, ý nghĩa của xây dựng chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO. Từ đó, tác giả đề xuất khung chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO cho các chương trình giáo dục không thuộc khối ngành kĩ thuật, bao gồm: chuẩn về kiến thức, chuẩn về năng lực, chuẩn về phẩm chất đạo đức.
Từ khóa: xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, tiếp cận CDIO
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây