TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


20. Xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy - học học phần Lí thuyết tối ưu

Tóm tắt: Bài viết đưa ra hệ thống câu hỏi để hỗ trợ sinh viên ngành Công nghệ thông tin tự học, tự nghiên cứu học phần Lí thuyết tối ưu; xây dựng các nhóm cầu hỏi: nhóm câu hỏi đặt vấn đề; nhóm câu hỏi thuật toán đơn hình; nhóm câu hỏi và bàu tập áp dụng thuật toán đơn hình. Xây dựng thành công hệ thống câu hỏi trong quá trình dạy học sẽ có tác dụng tích cực trong việc định hướng sinh viên tự học, tự nghiên cứu, nhất là trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Từ khóa: hệ thống câu hỏi, học phần Lí thuyết tối ưu
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây