TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


3. Bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông - một nhiệm vụ quan trọng của hiệu trưởng

Tóm tắt: Bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho đội ngũ giáo viên cần được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lí nhà trường. Bài viết phân tích những nhiệm vụ hiệu trưởng cần tiến hành thực hiện tốt công tác này, như: Xây dựng kế hoạch, hình thức bồi dưỡng nâng cao trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện và cử giáo viên tham gia các khóa bồi dưỡng; triển khai, phổ biến nội dung các buổi hội thảo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học; Chỉ đạo, định hướng việc tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu để cập nhật kiến thức nâng cao trình độ về công nghệ thông tin.
Từ khóa: ứng dụng công nghệ thông tin, giáo viên, hiệu trưởng, trung học phổ thông
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây