TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là luận điểm trung tâm xuyên suốt hệ tư tưởng cách mạng của Người. Bài viết phân tích tư tưởng cách mạng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn quá trình cách mạng Việt Nam, trong cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập, và sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây