TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


1. Đổi mới giáo dục và những vấn đề đặt ra đối với cán bộ quản lí trường trung học phổ thông

Đổi mới căn bản, toàn diện là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết; đổi mới từ chủ trương, quan điểm chỉ đạo, tư duy, phương thức và cơ chế quản lí đến tất cả các thành tố của quá trình giáo dục; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học; chuyển mạnh quá trình giáo dục từ “nặng” về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục “trọng” về hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất người học; đổi mới từ sự lãnh đạo, quản lí đến quản trị cơ sở giáo dục và sự tham gia đóng góp của toàn xã hội đối với phát triển sự nghiệp giáo dục. Đây là những vấn đề được đề cập trong bài viết này.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây