TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


1. Giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo tỉnh Đồng Tháp

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số thành tựu và hạn chế và đưa ra 06 giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo tại Đồng Tháp: nhóm giải pháp về quản lí; nhóm giải pháp về chuyên môn; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên các ngành học, bậc học đáp ứng yêu cầu đổi mới; hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng nền nếp kỉ cương; kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục các biểu hiện tiêu cực.
Từ khóa: giải pháp, phát triển, giáo dục, đào tạo, Đồng Tháp.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây