TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


3. Nâng cao chất lượng công tác Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích ý nghĩ của sự cần thiết và các khó khăn khi triển khai môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay. Từ đó tác giả đưa ra những giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại như: - Tăng cương và quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng - an ninh của Đảng và Nhà nước; - Kiện toàn khâu tổ chức lớp học với số lượng phù hợp; - Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy; - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giản viên giảng dạy; - Củng cố, kiện toàn hội đồng Giáo dục quốc phòng - An ninh các cấp.

Từ khoá: Giáo dục quốc phòng - An ninh, sinh viên
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây