TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


02. Vận dụng nội dung cải cách nền hành chính nhà nước vào công tác quản lí trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay

Tóm tắt: Cải cách thủ tục hành chính trong nhà trường phổ thông sẽ góp phần đổi mới công tác quản lí giáo dục và được xem là giải pháp có ý nghĩa chiến lược trong phát triển giáo dục và đào tạo. Tiếp cận đổi mới công tác quản lí nhà trường dựa trên các nội dung cải cách hành chính tập trung vào: 1) Tăng cường thể chế trong hoạt động quản lí nhà trường; 2) Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động quản lí nhà trường; 3) Chấn chỉnh tổ chức bộ máy nhà trường; 4) Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; 5) Đổi mới công tác quản lí tài chính ở nhà trường phổ thông; 6) Hiện đại hóa công tác quản lí nhà trường.
Từ khóa: Cải cách thủ tục hành chính, quản lí trường phổ thông.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây