TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


06. Chính sách phát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội

Tóm tắt: Chính sách phát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội do Nhà nước ban hành nhằm thúc đẩy giáo dục phát triển, góp phần quyết định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu, yêu cầu phát triển vùng. Nó đóng vai trò trung tâm, chi phối quá trình thực thi các chính sách khác trong hệ thống chính sách phát triển vùng kinh tế - xã hội. Do đó, việc hoạch định chính sách phát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội cần được thực hiện một cách khoa học để đảm bảo tính khả thi của chính sách trên thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của từng vùng kinh tế - xã hội và cả nước.
Từ khóa: Chính sách phát triển giáo dục, vùng kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách phát triển giáo dục.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây