TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


07. Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, vấn đề giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh nói chung và học sinh khuyết tật nói riêng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà giáo dục. Để họat động giáo dục kĩ năng xã hội đạt hiệu quả thì cần xác định được thực trạng loại kĩ năng xã hội này đã được hình thành ở học sinh khuyết tật trí tuệ đang ở mức độ nào. Giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 50 học sinh khuyết tật trí tuệ và bước đầu thu được kết quả. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày báo cáo tóm lược kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập mà chúng tôi đã thực hiện trong thời gian vừa qua.
Từ khóa: Kĩ năng xã hội, đánh giá, học sinh khuyết tật trí tuệ.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây