TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


07. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần - thành tố đảm bảo chất lượng đào tạo ở bậc đại học

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng sống còn của cơ sở đào tạo đại học. Một trong những thành tố bảo bảo chất lượng đào tạo của nhà trường là kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học. Bài viết phân tích những vấn đề lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phát triển năng lực người học và tìm ra những biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: kiểm tra đánh giá kết quả học, năng lực người học, đảm bảo chất lượng.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây